Wat is BunnIK in vorm?

BunnIK in vorm is een programma waarbij u onder professionele begeleiding werkt aan een gezonde en actieve leefstijl. Beweging en voeding staan daarbij centraal. In het programma bepaalt u zelf uw persoonlijke doelen. Een diëtist en fysiotherapeut helpen u met het maken van een persoonljk voedings- en beweegplan, in nauwe samenwerking met de huisarts (POH) en lokale beweegaanbieders.

Voor wie?

U kunt deelnemen aan Bunnik in vorm als u een inactieve leefstijl heeft én overgewicht al dan niet in combinatie met andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld een verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, verhoogde bloedglucosewaarden of COPD.

Het programma

Het BunnIk in vorm traject bestaat uit een voedings- en beweegonderdeel en duurt maximaal 1 jaar. De mate van begeleiding en intensiteit is daarbij afhankelijk van uw gezondheidssituatie én uw persoonlijke doel(en). U heeft regelmatig contact met de praktijkondersteuner, diëtist en fysiotherapeut over de voortgang.

Vergoeding

De consulten van de praktijkondersteuner en diëtist worden vergoed uit de basisverzekering.
De consulten bij de fysiotherapeut worden vergoed vanuit uw aanvullende pakket. Neem voor meer informatie contact op met uw fysiotherapeut.

Kom ook in vorm! 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw fysiotherapeut.

Wandelgroepen

Via Bunnik in Vorm zijn er wandelgroepen opgezet. Deze kun je vinden door deze website.