Gezamenlijk inzetten op een gezonde omgeving

Aan de hand van onderstaande menukaarten kijken we in overleg met de scholen, bedrijven, de kinderopvang en sportverenigingen welke stappen zij graag willen zetten richting een gezonde omgeving. De buurtsportcoaches  ondersteunen de organisaties hierbij. Om de gemaakte afspraken vast te leggen stellen we gezamenlijk een convenant op. Wil jij als school, kinderopvangorganisatie, bedrijf, sportvereniging of overige organisatie een steentje bijdragen aan een gezonde omgeving? Wij ondersteunen jouw organisatie graag met leuke projecten! Mail gerust naar: info@bunnikbeweegt.nl