De laatste school doet ook mee! De Delteykschool gaat zich dit schooljaar nog inzetten op:

Ontzettend trots zijn we op het feit dat we sinds 28 september 2018 (kick-off JOGG-beweging) nu al met alle scholen uit de gemeente zo ver zijn dat we ons samen gaan inzetten op de gezonde omgeving.

Samen met de scholen kijken we welke stappen we gezamenlijk gaan zetten. De ene school richt zich meer op gezonde voeding en de andere weer op bewegen.

De Delteykschool

Ook de Delteykschool doet mee met de JOGG-beweging. We gaan ons gezamenlijk inzetten op de volgende actiepunten:

1.Bewegend leren

2.Clinics sportverenigingen

3.Ouderavond over social media gebruik

De drinkwater campagne en het inzetten van sportstagiairs wordt aan het begin van het volgende schooljaar opgepakt. Daarnaast wilt de school graag een gezonde school worden!

Voor alle behaalde resultaten van de JOGG-beweging zie: https://www.bunnikbeweegt.nl/hall-of-fame/