Aangepaste werkzaamheden

Toen de strikte maatregelen omtrent corona werden doorgevoerd was het voor de buurtsportcoaches ook even zoeken. Al snel werden er online leuke challenges gedeeld, de Stay home koningsspelen werden georganiseerd en nog steeds worden er wekelijks activiteiten in de wijken en voor de deur bij de verzorgingstehuizen aangeboden. Echter, de scholen en verenigingen waren deze periode gesloten. Gelukkig is alles weer wat meer op gang gekomen. Echter is er voor deze sectoren momenteel begrijpelijkerwijs minder tijd en ruimte voor nieuwe projecten omtrent de gezonde omgeving. Voor de buurtsportcoaches geen reden om stil te zitten. Op de achtergrond zijn er voor deze verschillende sectoren enkele nuttige projecten ontwikkeld.

Scholen

Bewegend leren is steeds meer in opkomst. Wetenschappelijk is bewezen dat leerlingen sneller de stof in zich opnemen, wanneer zij meer bewegen op school. Door leren en bewegen  te combineren creëer je een succesformule: bewegend leren! Om de scholen hierbij te ondersteunen heeft Bunnik Beweegt een “Bewegend leren boek” ontwikkeld. In het boek staan 50 spellen met het thema “rekenen” en 50 spellen met het thema “taal”. Naast het “Bewegend leren boek” is er ook in samenwerking met stagiairs een kleutergymboek ontwikkeld. In dit boek staan leuke kleutergymlessen voor het hele schooljaar. Beide boeken mogen door de scholen gratis opgevraagd en gebruikt worden. Kinderopvang organisaties mogen de lessen opvragen ter inspiratie voor leuke activiteiten.

Sportverenigingen

Voor sportverenigingen was (is) het een vreemde periode. Gelukkig mag er inmiddels weer meer gesport worden. Na de zomervakantie zullen (hopelijk) de sportverenigingen weer vol van start gaan. Het is voor de verenigingen belangrijker dan ooit om in te zetten op ledenwerving en ledenbehoud. Om deze reden bemiddeld Bunnik Beweegt tussen de sportverenigingen en scholen om de gymlessen te voorzien van leuke sportclinics. Daarnaast helpen wij verenigingen om bijvoorbeeld een schoolsporttoernooi te organiseren. Bunnik Beweegt heeft nu een stappenplan ontwikkeld, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe de sportvereniging zo’n toernooi kan organiseren.

Wijken

De afgelopen weken waren de buurtsportcoaches veelvuldig in de wijk te zien om daar met kinderen en ouders buiten te spelen. Vanwege de samenwerking met FC Utrecht was regelmatig ook de mascotte en het logo van de club te zien. Momenteel zijn we druk bezig met een nieuw project: “Ga maar buitenspelen!”. Het project richt zich voornamelijk op het stimuleren van kinderen om meer buiten te spelen. Het project zal na de zomer gemeentebreed worden uitgerold door de buurtsportcoaches in samenwerking met de stagiairs. Daarnaast is de zomerschool op dit moment in volle gang!

Interesse in één van deze projecten? Neem dan gerust contact met ons op!