Buurtsportcoach voor verenigingen

De afgelopen perioden hebben de buurtsportcoaches in samenwerking met Sporthuis Bunnik verschillende verenigingen en sportaanbieders ondersteund bij het opstellen van protocol om weer veilig te kunnen starten met sporten. Inmiddels komt het verenigingsleven alweer aardig op gang. Steeds meer sportverenigingen komen tot leven en de competitie is in sommige sporttakken alweer van start gegaan.

De buurtsportcoaches zullen de komende weken alle sportverenigingen benaderen om te bespreken op welke gebieden de vereniging ondersteuning kan gebruiken. De buurtsportcoaches kunnen adviseren en ondersteunen op verschillende thema’s. Er is veel ervaring op het gebied van o.a. , organisatiestructuur, ledenwerving, vrijwilligers, sporttoernooien, evenementen en sponsoring. Heeft jouw vereniging behoefte aan ondersteuning? Neem gerust alvast contact op met de buurtsportcoaches van Bunnik Beweegt.