De studenten zijn weer actief in Bunnik!

Vanwege het virus zijn vele initiatieven stil komen te liggen, zo ook de projecten van de klas met 3e jaars studenten van het Sportacademie Amersfoort die elke dinsdag in Bunnik actief zijn. Activiteiten als het freerunnen, het buitenspeelproject, de scootmobieltocht en de inspiratiebijeenkomst over gezonde voeding zijn hierdoor helaas komen te vervallen. Ook de scholen waren dicht, waardoor de studenten geen gym meer konden geven. Gelukkig gaan we weer een beetje de goede kant op! Dit betekent dat ook de studenten weer (buiten de spitstijden) richting Bunnik kunnen komen. Afgelopen week stonden dan ook de 1e studenten weer voor de klas om de gymlessen te verzorgen voor de basisscholen. Niet in de gymzaal, maar lekker op een veldje in de wijk! Wat was het weer genieten om buiten de kinderen weer in beweging te kunnen brengen.

Volgend jaar ook weer een 3e jaars klas naar Bunnik

Dankzij de succesvolle samenwerking tussen het sportacademie Amersfoort, alle organisaties uit de gemeente Bunnik en Bunnik Beweegt hebben we besloten om volgend jaar dit concept een vervolg te geven. Hier zijn wij ontzettend blij mee, omdat de studenten het afgelopen jaar vele mensen en organisaties met veel enthousiasme in beweging hebben gebracht. De projecten die stil zijn komen te liggen vanwege het virus zullen volgend schooljaar weer verder worden op gepakt door de nieuwe lichting. Momenteel zijn de studenten van het huidige jaar druk bezig met de afronding van hun laatste opdrachten. Wij danken deze toppers uiteraard voor hun inzet in onze gemeente!