Privacy statement Bunnik Beweegt

Als aanbieder van sport- en beweegactiviteiten ontkomen wij er niet aan om in beperkte mate persoonsgegevens te verwerken. Bunnik Beweegt neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en behandelen alle persoonsgegevens ook intern vertrouwelijk. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Op onze website vindt u ons privacy statement waarin staat hoe wij omgaan met uw gegevens.