Sportieve schoolpleinen in de gemeente Bunnik!

In samenwerking met verschillende scholen binnen de gemeente Bunnik zijn wij momenteel druk bezig met het creëren van een “Sportief schoolplein”! Sportief schoolplein is een project waarbij we scholen ondersteunen om meer beweging op het schoolplein te creëren. Wanneer kinderen uitgedaagd worden om meer te bewegen tijdens de pauzes, is de kans op verveling en pestgedrag aanzienlijk kleiner. Daarnaast voelen kinderen zich fitter wanneer ze meer bewegen en hebben meer zin in de dag.

Samen met de scholen kijken we naar wat er op het plein te doen is voor de kinderen. Als het schoolplein beter ingericht wordt kunnen de kinderen zichzelf beter vermaken.

groep 8 heeft de leiding, groep 7 assisteert

De afgelopen weken zijn we bij verschillende scholen langs geweest om tijdens schooltijd de kinderen uit groep 8 op te leiden tot spelcoaches. Hoe stoer is dat? Daarnaast fungeren de kinderen uit groep 7 als assistent. Nadat we een leuke presentatie in de klas hebben gegeven zijn we vervolgens met de kinderen het gymlokaal in gegaan. We hebben geleerd hoe je voor een groep staat, hoe je een leuke activiteit kunt bedenken en hoe je andere kinderen enthousiast kan krijgen voor jouw activiteit. Daarbij hanteren wij één hoofdregel: iedereen mag mee doen!

Op dit moment wordt het project op de Camminghaschool en de Barbaraschool uitgerold. Binnenkort worden de eerste activiteiten al aangeboden op het schoolplein. Zowel de scholen, als de kinderen en Bunnik beweegt zijn enorm enthousiast over dit nu al geslaagde project!