Met dit project gaan we sportverenigingen inspireren om te streven naar een vitale sportvereniging. De buurtsportcoaches gaan het gesprek aan met alle verenigingen om te kijken waar de behoeftes en ambities liggen. Bijvoorbeeld: De gezonde sportkantine, sportiviteit & respect, gezonde voeding en optimaal benutten accommodatie. Vervolgens wordt er samen met de vereniging een plan gemaakt om de doelen te stellen van de vereniging. De buurtsportcoach heeft een ondersteunende rol in dit proces.

Allereerst is het project Rookvrij gelanceerd in Bunnik. Hier zijn de sportverenigingen zich nu hard voor aan het maken.