Nieuwe samenwerking

Integratieve KinderPraktijk Bunnik en Bunnik Beweegt gaan een partnership aan om gezamenlijk in te zetten op een gezonde omgeving.

Sinds 28 september zijn we druk bezig om samen met allerlei verschillende organisaties een omgeving te creëren die uitnodigt om gezond te leven. Naast scholen, de kinderopvang en sportverenigingen kan ook de zorg hierin een belangrijke bijdragen leveren. IKPB is hier een mooi voorbeeld van.

IKPB vindt het belangrijk om ook haar steentje bij te dragen. Middels het partnership heeft IKPB de ambitie uitgesproken om zich het komende jaar in te zetten op de volgende punten:

  1. Ondersteuning Sportiefit
  2. Organisatie of ondersteuning bij workshops voor ouders en/of verzorgers
  3. Stimuleren van kinderen en jongeren om meer te gaan bewegen
  4. Kinderen en ouders bewuster maken van eigen gedrag.

Bunnik Beweegt is erg trots dat IKPB ook haar steentje wil bijdragen en hoop dat deze samenwerking weer een stapje is richting een gezondere omgeving!