Teken en ondersteun het preventieakkoord!

Op het moment dat de eerste projecten van het gezondheidsakkoord worden uitgerold, staat het volgende akkoord alweer voor de deur. Het preventieakkoord is een toevoeging op het gezondheidsakkoord. Met het preventieakkoord gaan we specifieker inzetten op de thema’s roken, alcohol en overgewicht. Het akkoord versterkt ook al bestaande activiteiten en projecten, zoals rookvrije generatie, gezonde traktatie, gezonde sportkantine, JOGG. Middels een samenwerking tussen verschillende organisaties en een financiële boost willen we meer aandacht geven voor een gezonde leefstijl in de gemeente Bunnik. Heeft u of uw organisatie interesse om mee te denken, een actieve bijdrage te leveren of het akkoord te ondersteunen door het te ondertekenen? Mail dan naar: info@bunnikbeweegt.nl.