Bunnik Beweegt speelt samen met FC Utrecht in de wijk!

Op 19 maart tekende Bunnik Beweegt een convenant met FC Utrecht om samen een project te starten waarin kinderen nog meer gestimuleerd worden om buiten te spelen. Het project “Samen naar buiten” is van start gegaan.

Buurtsportcoach Rowie en tevens ambassadeur van het buitenspeel project vertelt: ,,Dit project is bedacht met als doel de kinderen te stimuleren om vaker naar buiten te laten komen. De kinderen krijgen nieuwe spelideeën en worden beloond als zij buiten komen spelen op dat moment. Er is een jaarkalender gemaakt met alle data dat wij buiten zijn. Deze worden uitgedeeld op de scholen. Daarop staat aangegeven wanneer FC Utrecht daar met middelen/materialen aanwezig is. Het beloningssysteem gaat volgens een stempelkaart. Ieder kind heeft een stempelkaart deze blijft in het bezit van de buurtsportcoaches. Iedere keer dat de kinderen buiten komen spelen verdienen zij een stempel. In totaal zijn er 9 stempels te behalen en zo kunnen de kinderen binnen het schooljaar een volle kaart behalen en nog sneller als je ook naar andere dorpen komt om te spelen. Na elke 3 keer hangt er al een beloning aan. Deze beloningen verzorgt FCU.”

Bunnik Beweegt hoopt zo dat meer kinderen structureel naar buiten komen om te spelen. Bunnik Beweegt hoopt zo ook in contact te komen met ouders. De buurtsportcoaches willen kijken of zij met die ouders in de eigen wijk een vaste buitenspeelmiddag kunnen laten ontstaan. Tot slot zou het leuk zijn als er een eerste convenant met de buurt wordt getekend.